นโยบายความเป็นส่วนตัว

              เก้าอี้ (Gaoii) เราให้ความสำคัญสูงสุดถึงเรื่องคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สินค้าทุกชิ้นที่จัดจำหน่ายล่วนแล้วแต่ผ่านการตรวจสอบมาตราฐานจากสหรัฐอเมริกา และยังได้รับความยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก

” เก้าอี้ (Gaoii) ขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของทางเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรา ดังต่อไปนี้  “

การติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ทางเว็บไซต์ gaoii.co.th จะติดต่อกับท่านผ่านทางอีเมล์, การโทรศัพท์ และโปรแกรมไลน์ (Line Application) เท่านั้น โดยจะพิจารณาติดต่อผ่านทางอีเมล์ก่อน โดยในส่วนหัวเรื่องของอีเมล์จะทำการแจ้งวัตถุประสงค์ในการติดต่อทุกครั้ง
หากท่านต้องการติดต่อกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าหรืออื่น ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ทางหน้า “ติดต่อเรา” หรือการอีเมล์, การโทรศัพท์ และการใช้โปรแกรมไลน์ (Line Application) ตามข้อมูลที่แจ้งในทุกหน้าของเว็บไซต์ ซึ่งท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 30 นาที
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ gaoii.co.th
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ gaoii.co.th ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ ของทางเรา  โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ทางเว็บไซต์ หากท่านต้องการรับข่าวสารจากทางเรา ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามที่ทางเรา กำหนด โดยที่ท่านสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้โดยกดปุ่ม Unsubscribe หรือส่งอีเมล์มาที่ admin@gaoii.co.th
เว็บไซต์เรา ได้ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องทางเรา อาจใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรา ซึ่งทางเรา จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมจะเป็นข้อมูล 1) วัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 2) การดูหน้าเว็บเพจต่างๆ 3) เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม 4) ประเภทของการสืบค้น 5) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และ 6) การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของทางเรา
gaoii.co.th อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และใช้บริการต่างๆ โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นั้นทางเรา อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรา โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการติดตั้งโดยเว็บไซต์ของทางเรา ซึ่งจะเก็บข้อมูลของท่านดังต่อไปนี้
• หมายเลขไอพี (IP Address) • ชนิดของ Browser ที่ใช้ในการเข้าถึง • Web Page ที่เข้าเยี่ยมชม • เวลาที่เยี่ยมชม (Access Time) • เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของทางเรา (Referring Website)
การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของเว็บไซต์ gaoii.co.th นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของทางเรา และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น อันประกอบไปด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการ และนำไปใช้เพื่อการออกแบบสินค้าหรือบริการต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ เก็บรวบรวม หรือรักษาไว้โดยไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
อย่างไรก็ตามในกรณีที่ทางเรา ต้องการเก็บข้อมูลโดยที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทางเรา จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง
หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ ผ่านกระบวนการสมัคร
• ชื่อ-นามสกุล / ชื่อบริษัท • ที่อยู่ • Email เบอร์โทรศัพท์, เบอร์โทรสาร
ให้กับเว็บไซต์ทางเรา ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆของท่านแก่เว็บไซต์ทางเรา แล้วทางเราจะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและจะปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของทางเรา จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ทางเรา และท่านยังคงมีการติดต่อทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่ง e-mail มายังทางเรา ทางเรา จะเก็บเนื้อหาใน e-mail ที่อยู่ของ e-mail และการโต้ตอบ e-mail ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของทางเรา ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ gaoii.co.th จะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ทางเรา จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่เว็บไซต์ทางเรา ในการดำเนินการ หรือ 2. ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ 3. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ gaoii.co.th อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของทางเรา ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในการณ์นี้ทางเว็บไซต์ gaoii.co.th จะทำการติดต่อแจ้งท่านล่วงหน้าเสมอ
เว็บไซต์ gaoii.co.th อาจทำความตกลงไว้กับผู้ให้บริการภายนอก (Third Party) ในการที่จะพัฒนาและดูแลรักษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของทางเรา และการจัดสรรทรัพยากรหรือบริการในนามของทางเรา ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับทางเรา หรือเข้ามาดำเนินการในนามของทางเรา นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ gaoii.co.th ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่เว็บไซต์ gaoii.co.th ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของทางเรา องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของทางเรา ด้วยเช่นกัน
กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล
เว็บไซต์ gaoii.co.th จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ อีกทั้งเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้าจะถูกจัดเก็บรักษาความปลอดภัย โดยใช้ระบบโปรโตคอล 256-bit Secure Sockets Layer ในการเข้ารหัสข้อมูล Encryption โดยให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานในการรับ – ส่งข้อมูลสำคัญอาทิเช่น ข้อมูลส่วนตัว รหัสผ่านของลูกค้า การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์เรา โดยมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกโจรกรรมข้อมูลได้ 
การรักษาความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ gaoii.co.th มีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ทางเรา ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วย โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดด้วยวิธีการดังนี้ [อธิบาย]
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เว็บไซต์ gaoii.co.th มีกระบวนการในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งในส่วนทางด้านเทคนิค Programming และการตรวจสอบยืนยันจากข้อมูลบัตรประชาชนของท่าน

นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริตทาง gaoii.co.th จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน
gaoii.co.th จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม gaoii.co.th จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง[เว็บไซต์ของท่าน] ได้ 3 ช่องทาง คือ
ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์ ที่อยู่ ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address : admin@gaoii.co.th ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่านเว็บไซต์ gaoii.co.th ในหัวข้อ:  ติดต่อร้องเรียนติชมการให้บริการ
ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD)
เก้าอี้ (Gaoii) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

ติดต่อร้องเรียนติชมการให้บริการ