บริการรับคำปรึกษา

Certified Office Ergonomics Evaluator

Approved No.4551 in USA

One Stop Service

✔️ ให้คำปรึกษาในการจัดท่านั่ง และจัดอุปกรณ์โต๊ะทำงาน ตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics)
✔️
ประเมินและคัดเลือกรุ่นเก้าอี้ที่เหมาะสมกับสรีระในแต่ละบุคคล
✔️ ปรับแต่งฟังก์ชันของเก้าอี้ และสติกเกอร์อ้างอิงระดับสรีระของแต่ละบุคคล
✔️ ไม่ต้องประกอบพร้อมใช้งานในวันที่คุณได้รับสินค้า

สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการวิเคราะห์

  1. ภาพถ่ายท่านั่งทำงาน (ในมุมด้านข้าง)
  2. วัดระดับความสูงของโต๊ะทำงาน