บริษัท เออร์โกโนมิค ดีไซน์ จำกัด

Ergonomic Designs Co., Ltd.

Our Mission

จัดจำหน่ายอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์สํานักงานเพื่อสุขภาพ (Ergonomic Office) ที่ถูกออกแบบตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic Design) ให้รองรับการสรีระของผู้ใช้งาน รวมถึงสามารถแต่งระดับและปรับฟังก์ชันให้รองรับกับรูปร่างของผู้ใช้งาน อาทิ เก้าอี้ทำงาน โต๊ทำงาน ที่พักเท้า และรวมถึงอะไหล่อุปกรณ์สำนักงาน

Our Vision

เรามุ่งมั่นและพัฒนาความรู้ในการคัดสรรสินค้าคุณภาพที่ได้รับความยอมรับจากผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ใช้เวลาในการทำงานเป็นระยะเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน และกลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังที่เกิดจากการทำงาน ให้รู้สึกสบายและสุขภาพร่างกายที่ดีทั้งในที่บ้านและที่ทำงานของลูกค้า

คุณภาพและมาตราฐานความปลอดภัย

Certified

Office Ergonomist

DBD Verified

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Merchant iPay

Bangkok Bank

Digital Certificates

GlobalSign