เครื่องหมายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นเครื่องหมายเพื่อยืนยันการมีตัวตนของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งยังเป็นช่องทางในการร้องเรียนผู้ประกอบการ ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกหลอกล่วง


การตรวจสอบเครื่องหมายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. เพียงท่านเลื่อนเมาส์ไปยังท้ายสุดของเว็บไซต์ (จากรูปด้านล่าง)
2. ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่โลโก้  
3. จากนั้นท่านจะทราบข้อมูลการจดจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

Additional Info