เครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดย Certificate Authority เพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยให้แก่เว็บไซต์ เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าของเว็บไซต์และความปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูล Encryption strength (256 bit) โดยให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งระบบจะทำการรับ - ส่งข้อมูลสำคัญ อาทิ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต รหัสผ่านของลูกค้า โดยมั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเปิดเผยหรือถูกโจรกรรมข้อมูลได้ ด้วยวงเงินรับประกันสูงถึง 1,500,000$ หรือโดยประมาณ 55 ล้านบาท

 

การตรวจสอบเครื่องหมายการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1. เพียงท่านเลื่อนเมาส์ไปยังท้ายสุดของเว็บไซต์ (จากรูปด้านล่าง)
2. ดับเบิ้ลคลิก (Double Click) ที่โลโก้  
3. จากนั้นท่านจะทราบข้อมูลการรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์เรา รวมถึงวงเงินการรับประกันในกรณีที่ท่านถูกโจรกรรมข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต
 

Additional Info