บทความ

รีวิว : Flo Monitor Arm แขนจับจอมอนิเตอร์

ปรับจอมอนิเตอร์ให้พอดีกับสายตา ปรับจอมอนิเตอร์ให้พอดีกับสายตา หมดปัญหาสายไฟรกรุงรัง Flo Monitor Arm ช่องเก็บสายไฟให้ดูเป็นระเบียบ แถบสถานะแสดงระดับความตึง 1-5 ระดับ
รายละเอียด